กินน้ำตาลอย่างไร…ให้ห่างไกลเบาหวาน

กินน้ำตาล breezyบรีซซี่เบาหวาน โรคเบาหวาน

กินน้ำตาลอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

  • เลือกทานอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป เพราะอาหารเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง
  • เลือกเครื่องดื่มที่มีสูตรน้ำตาลน้อย หรือไม่ผสมน้ำตาลแทน
  • หลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น ทุเรียน ลำไย
  • จำกัดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน

สรุป

         แม้พันธุกรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสี่ยงทำให้เป็นเบาหวาน แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอง ก็มีส่วนที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน หากใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดนี้ รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตั้งแต่วันนี้ ดีกว่ามานั่งรักษาไปตลอดชีวิตนะคะ