สัญญาณเตือน…เสี่ยงเป็นเบาหวาน

ปัสสาวะ บ่อย breezy บรีซซี่ เบาหวาน

สัญญาณเตือน เสี่ยงเป็นเบาหวาน

     เนื่องจากเบาหวานในระยะแรกนั้นแทบจะไม่มีความรุนแรง มีเพียงอาการเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าครึ่ง มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวาน และเข้าใจผิดว่าเป็นโรคอื่นๆ แลทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาตัวเองได้ทัน  และกลายเป็นเบาหวานแบบไม่รู้ตัว โดยโรคเบาหวานหมั่นสังเกตอาการได้ดังนี้
       1. ปัสสาวะ บ่อย และปริมาณมาก เนื่องจากไตพยายามกรองน้ำตาลที่สูงผิดปกติให้ออกมาทางปัสสาวะ
       2. หิวน้ำบ่อย ดื่มน้ำบ่อย ส่งผลมาจากร่างกายมีการขับปัสสาวะในปริมาณมาก ทำให้ร่างกายขาดน้ำ
       3. ทานเยอะแต่น้ำหนักลด
       4. เป็นแผลง่าย เป็นแล้วหายช้ากว่าปกติ
       5. สายตาพร่ามัว  การมองเห็นแย่ลง
       6. เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย เนื่องมาจากร่างกายขาดแหล่งพลังงานเพราะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างเพียงพอ ทำให้มีอาการอ่อนเพลียง่ายกว่าปกติ อีกทั้งยังทำให้หิวบ่อยขึ้น
       7. ชาตามปลายมือ ปลายเท้า   โดยหากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้ทัน และทางที่ดีควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ทัน